ارسال شده توسط dahankade
عمل جراحی برداشتن توده چربی

بیمار با تورم موجود در داخل دهان در ناحیه ی گونه ی خود به کلینیک صاحب کوثر مراجعه نمود و همان روز جراحی حذف توده ی چربی توسط متخصص جراحی فک و صورت ، انجام پذیرفت. توده جهت بررسی بیشتر […]

ادامه مطلب